ART IS FUN… OUR GALLERY IS THE EXTENDED VERSION OF YOUR LIVING ROOM

Rovataink:

Tartalomjegyzék erről az oldalról:

PAF2 könyvbemutató

Visszaugrás a navigációra
Az oldal cikkei bevezetőkkel:

PAF2 könyvbemutató

Kedves Hölgyeim és uraim! Kedves PAF, kedves szerzők: Misi, Zsófi, Csopi és Ádám!

Megtiszteltetés számomra, hogy bemutathatom PAF második katalógusát, bár mondhatni ez már-már hagyomány. Hiszen PAF első kötetét is volt szerencsém bemutatni, de azt akkor nem így, hanem a televízió készülékén keresztül tehettem meg. Igaz most egy kicsit több időt kaptam Misitől, mint a Híradós 1 perc – bár lehet, ennek Önök jobban örülnének. Ígérem, rövid leszek, s akik ismernek, tudják, amit ígérek, én be is tartom!

Egy percre azonban még visszatérnék a hírhez, mint műfajhoz, hiszen ott is, mint PaF képein az apró részleteknek nagyon nagy jelentősége van. S az információk mellett, még ami nagyon fontos az idő, a frissesség. Hiszen a művek születésénél, hogy melyik a főmű stílusosan mondhatnám átrajzolódhat az idő előrehaladtával, mint, ahogy ez a kiállítás kapcsán is beigazolódott.

Az emberek közötti interakció nagyrészt üzenetek cseréjéből, más szóval kommunikációból áll. Információátvitel, amely emberi relációkat, viszonyulásokat társadalmi viszonyokat kísér, tükröz, fejez ki. Kommunikáció minden, amiben információ történik, függetlenül attól, hogy az információ milyen jelekben van kifejezve. Pintér András Ferenc a képeivel kommunikál, megszólítja Önöket, bennünket, interakcióra hív, beszélgetést kezdeményez velünk. De vajon mennyit árul el Önmagáról a képei által? Provokál vagy megértésre vágyik? Hogyan változott a tartalom? Valóban rendetlenség, káosz uralkodik képein?

Ő nem megfelelni akar, nem kilógni a sorból… Önmagát adja…

A katalógus mind szerkezetében, mind tipográfiájában, betűtípusában mondhatnám tipikusan Paf-os. De mit is jelent ez pontosan? Milyen is Paf és az ő munkássága? Erre ad választ a 3 fejezet és a bevezető. A címlapon szereplő Káosz vajon mit rejt? A válasz a részletekben rejlik.

Démonok – Gesztusok az időkáosz fogságában

Emóciók – érzelmek: szépségek és krízisek, mélységek és magasságok…

Szól a szemnek, a szívnek és léleknek…

Rejtett és harsány gondolatok tárulnak elénk a képeken és a katalógusban

Ki és mi az igazi Démon PAF műveiben, a festőművészben ez a könyv lapjain elénk tárul, csak el kell mélyedni benne, éppúgy ahogy a képein…

Kinek-kinek mit üzen,ki mit lát és érez a sorok, a felületek értelmezésében az csakis Önökön, a nyitottságukon múlik, és azon hogy Önök mennyire akarnak társalgásba elegyedni a képekkel, Paffal, az Önök kommunikációjától függ. Saját világot, történetet látnak, éreznek bele, vagy kíváncsiak a művész látásmódjára, érzéseire…ez az Önök döntése.

Három fejezet három különböző megközelítés. Egy művészettörténész hallgató, a francia irodalom tudományok doktora, és egy jogász, aki műértő interpretálásban ismerkedhetnek PAF-fal és műveivel.

Démonok

Máté Zsófi a démonok definíciójából kiindulva ismertet meg PAF Démonaival. A legtöbb néphitben és a különféle vallásokban egyaránt fellelhetők a természetfölötti szellemek, a démonok, amelyhez általában a negatív jelentések: a gonosz, a rossz, az ördögi jelzők társulnak. Az elemző pontos, tárgyilagos levezetésében felfedi a sorozatban rejlő tudatosságot. Azt, hogy itt nem csupán a felszínre törő – önmaga és önmagunk kísérteties – vívódásának leképeződésének lehetünk szemtanúi. Egy igen érdekes megközelítést és PAF esetében kikerülhetetlen tematika, szimbólum képi megfogalmazását fejtegeti. Feszegeti a nők, a nőiség és a démonok párhuzamát – a csábítás, a bűnös vágy megjelenését a képeken. Amely a sorozat rendező elveként, mozgató rugójaként és egy folyamat építkezésén,a kezdeti fázisától a végkifejletig vezet végig bennünket.

Hogy azért mindent ne áruljak el és a könyvet kezükbe véve legyen Önöknek is felfedezni való, nem árulom el, hogy a nők démonok-e, s miért van ilyen uralma, uralmuk Paf és festészete felett.

Gesztusok és színmágia

Tovább haladva a démoni vonalon a mágia, méghozzá a színmágia kérdéskörét tárgyalja Dr. Ocsovai Dorka festészetelméleti kontextusban.

Első közös interjúnkon mesélte András: „Soha nem készítek vázlatot. Elkezdek festeni. Ahogy kenem a színeket… Általában nem tudom mi fog születni. Választok egy színt és azzal mutatok egy gesztust, egy formát lefestek….. és ahogy elkezdek dolgozni, abból látom, hogyan fog továbbfejlődni ” –

Ez a fejlődés nemcsak a kép alkotás folyamatát jelzi, hanem a PAF érzéseit, benyomásait is megjeleníti. Színdinamikáját a benne rejlő energiák leképezéseként értékeli Dorka, egy más megközelítésből, de ugyanarra a konklúzióra jut, a PAF-ban rejlő érzelemgazdaság tobzódását, kifejeződését figyelhetjük meg a színek által: a kitörő festékanyagban, a kirobbanó színekkel, a dinamikus gesztusokban.

Ahogy színeit jellemzi: Tüzes, vad, ördögi színek – minden jelző az impulzív művészről vall. Árnyalt elemzésével a megújuló kompozíciókon túl, a festő felszabadultságára, játékosságára hívja fel a figyelmet.

Játék nemcsak a színekkel, de a címadásban is megfigyelhető ez a játékosság.

Kíváncsiak arra, hogy mire következtethetünk a Kéz,a kocka, a kávé motívumok kapcsán és hogy még izgalmasabb legyen… mit szakíthat fel az érzéki pontokon elhelyezett ragtapasz-keresztekkel …. -az írást elolvasva erre is választ kaphatnak.

Káosz és időtörvény

Oly sokszor említettem már az idő fogalmát – de mi jellemzi PAF időkáoszát. Az idő démonát a véletlen vagy a sors vezérli? Ezt Dr. Kovács Ádám zseniális írása fejtegeti. Amely önmagában is egy műalkotás, egy irodalmi gyöngyszem. PAF és Lili filmvászonra illő történetének leírása, a számos képet felvillantó története szinte filmként pereg le előttünk. A könyv bevezetőjében Misi a Káosz mesevilágába repülését ígéri, s ez valósággá válik. Az utolsó fejezetben egy olyan útra invitál Ádám bennünket, amelyben allegóriái, képei, narratívájának köszönhetően: idő-tér mátrixában utazhatunk… egy művészettörténeti utazásra invitál, melynek főszereplője PAF.

Valóság – érzéki csalódás határterületeit megjárva –újabb értelmezést kapunk PAF képeihez. A Káosz sárgásfehér cápája, az ősi jövő szürreális megközelítése egy másik dimenziót nyit.

Csak azt festi meg, ami ő, ami belőle árad- fogadják e katalógust is olyan szeretettel és nyitottsággal, amivel Önökhöz közelít Paf.

A festőművész 12 éves korától tudja, hogy ő erre a pályára született. Mint ahogy korábbi alkotásain is a képeire felkerülő anyagok által egy kis „darabot kaptak” a nézők a művész életéből, most is, csak egy sokkal mélyebb tartalommal.

Interaktivitásra hívják Önöket a képek, a katalógus lépjenek közelebb hozzá és a művészhez.

Ne feledjék:

Szem – szív – lélek!

Dr. Csizmár Edina

 

 

 

Visszaugrás a navigációhoz