ART IS FUN… OUR GALLERY IS THE EXTENDED VERSION OF YOUR LIVING ROOM

Rovataink:

Tartalomjegyzék erről az oldalról:

In The Focus

Visszaugrás a navigációra
Az oldal cikkei bevezetőkkel:

In The Focus

Incze Mózes „Folyamat” című festménye pillanatkép. Nem tudjuk mi az a cselekvés, ami a képen zajlik, nem ismerjük sem előzményét, sem a következményét. Amit látunk, az egy kimerevített, vég nélküli, néma momentum. Egy ruháit magára szorító, evilági figura az anyagtalan homályba nyújtja ki hosszú karját. Finom kéztartással tollpihét emel egy lebegő karika fölé, amelyet vibráló színű erőhatások öveznek. Az alak arckifejezése higgadt magabiztosságot sugároz, csupán ingét görcsösen markoló ujjai tanúskodnak a benne munkáló feszültségről. Tudatában van a ténynek, hogy éppen egy döntés előtt áll. A sűrű csend, amely Incze Mózes festményének egészét meghatározza, kihat a képen látható figura belső világára is. Az elnémulás, az elmélyedés, a befelé fordulás folyamatában látjuk őt, ahogy minden idegszálával egyetlen apró mozdulatra koncentrál, azaz a belsővel párhuzamos, kívül zajló folyamatra. Az tollpihe eleresztése talán semmiféle változást nem eredményezne a kép, illetve a figura világában, de meglehet, hogy egy másik, nem evilági szférába zuhanna át. Akárhogy is, a toll, mintha része lenne az emberalaknak. Bármi történik vele, az kivetülhet a birtokosára is. Ahogyan tetteink – amelyek értelmezhetők önmagunk meghosszabbításaiként- szükségszerűen visszahatnak ránk. Incze keze alatt elmosódik a határ külső és belső között. A festmény minden eleme értelmezhető a figurában zajló folyamatok külső megvalósulásaként. A „Folyamat” letisztult világa egy olyan dimenzió, amelyben döntések, cselekedetek, és azok hatásai válnak láthatóvá.

 

fotó: misi
írta: Máté Zsófi

 

Folyamat (100x140 cm, olaj, vaszon, 2014)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Folyamat (100×140 cm, olaj, vaszon, 2014)

 

Visszaugrás a navigációhoz